CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้นำของขวัญมาร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566...
CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม และ แนะแนวช่องในการหารายได้เสริมจากการปลูกกระท่อม เพื่อส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถรับประทานได้ และ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ABM...
CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

🎊 ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง 🎊 🎉 ร่วมกับ คนในชุมชนตะพง จ.ระยอง 🎉 ❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ❤️ #ABM #ABMCSR ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ✅ Website : http://www.asiabiomass.com ✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited ✅...
CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยมาปกป้องคุ้มครองศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญร่วมกัน ขอให้พบแต่สิ่งดีมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการด้วยเทอญ🎊...
CSR ABM ดูดน้ำท่วมขัง และ ขุดคูน้ำ ชุมชนตะพง จ.ระยอง

CSR ABM ดูดน้ำท่วมขัง และ ขุดคูน้ำ ชุมชนตะพง จ.ระยอง

ABM ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่น้ำท่วมในชุมชนตะพง นำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบระบายน้ำ และ นำรถแบคโฮขุดคูน้ำเปิดทางเดินระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังของคนในชุมชนตะพง จ.ระยอง ❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ❤️ #ABM #ABMCSR...
CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี...