โรงงานผลิต วู้ดเพลเลท

โรงงานผลิต วู้ดเพลเลท (ชีวมวลอัดแท่ง)

ABM มีโรงงานผลิต วู้ดเพลเลท (Wood pellets) หรือ ชีวมวลอัดแท่ง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ Green Industry เราสามารถแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล จาก ขี้กบ ขี้เลื่อย เศษไม้ยางพารา ให้เป็น วู้ดเพลเลท หรือ ชีวมวลอัดแท่ง เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ABM ได้มองเห็นถึงความต้องการของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มากขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการบางราย ต้องการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเพื่อลดคาร์บอน และ หันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทน ABM จึงได้เพิ่มและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ