กำจัดขี้เถ้า (กากอุตสาหกรรม)

กำจัดขี้เถ้า (กากอุตสาหกรรม)

รับให้คำปรึกษาด้านการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัทของเรามีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน