ผลการดำเนินงาน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited

เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้นในโลก ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตสามารถหาได้จากเศษเหลือของผลผลิตทางการเกษตรที่มีอย่างไม่จำกัดและไม่หมดไป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM บริษัท ด้านเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำ ในการบริหารการจัดหาและส่งมอบเชื้อเพลิงชีวมวล และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยให้บริการเชื้อเพลิงชีวมวลครบวงจร แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ

โดย บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)  มีบริษัทในเครือ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี บริษัท ภาประภัส จำกัด จัดหา และ จัดจำหน่าย เชื้อเพลิงชีวมวล / บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด  จัดส่งสินค้า

เรามีเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งวู้ดเพลเลท, กะลาปาล์ม, ไม้สับ, ขี้กบ ขี้เลื่อย, และเชื้อเพลิงชีวมวล อื่นๆ สามารถนำไปผ่านกระบวนการเผาไหม้ หรือ ระบบบอยเลอร์ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลไปเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, สิ่งทอ, บรรจุภัณฑ์, เยื่อและกระดาษ, อาหารสัตว์, ผลิตยางรถยนต์, โรงไฟฟ้า และ อีกมากมาย ทั้งธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง ด้วยนโยบาย คือ

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ
3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย
4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา

ด้วยนโยบายดังกล่าวที่ตอบสนองทุกความต้องการชองลูกค้า ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการจัดส่ง ซื้อชายเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษามาตราฐาน ในการบริการ ในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้คำปรึกษา ด้านการใช้พลังงาน