ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เชื้อเพลิงชีวมวลจากเราที่ส่งมอบให้ลูกค้านั้น มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดย ABM ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากหลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และ จีน และ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 และ Green Industry