ไม้สับ

เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตจากไม้เนื้อแข็ง จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้(ปีกไม้) หรือจากสวนยางพาราของเกษตรกร (ไม้ฟืน) ภายใต้แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) เพื่อให้ได้การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ค่าความร้อน : 2,200 – 2,700 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
2. ขี้เถ้า : ≤ 6% (โดยน้ำหนัก)
3. ความชื้น : 45% ±5% (โดยน้ำหนัก)