ขี้กบ

ขี้กบ (Wood Shaving) เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ได้จากโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง มีค่าความชื้นต่ำ ค่าความร้อนสูง เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) ในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet )

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ค่าความร้อน : 3,700 – 4,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
2. ขี้เถ้า : ≤ 5% (โดยน้ำหนัก)
3. ความชื้น : 11% ±4% (โดยน้ำหนัก)