คลังวิดีโอ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 " เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว " 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #ABMรักโลกได้กับทุกกิจกรรม #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler...

read more
ABM Interview – maiFOCUS

ABM Interview – maiFOCUS

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 " เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว " 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass...

read more
ABM Interview – maiFOCUS 2022

ABM Interview – maiFOCUS 2022

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 " เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว " 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass...

read more