โรงงานผลิต ไม้สับ

ABM มีโรงงานผลิต ไม้สับ (Wood chips) ใช้ในการแปรรูปไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้ยางจากสวนยางพาราของเกษตรกร ผ่านกระบวนการสับย่อย ให้มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) เพื่อให้ได้การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการจัดหาและจัดการวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรจัดการด้านป่าไม้ในระดับนานาชาติ ที่ ABM ได้รับการรับรองนั้น เป็นเครื่องหมายว่า ไม้ และ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้  ได้นำมาจากพื้นที่ป่าไม้ ที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001 และ Green Industry

ทั้งนี้ ABM ได้มองเห็นถึงความต้องการของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มากขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการบางราย ต้องการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเพื่อลดคาร์บอน และ หันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทน ABM จึงได้เพิ่มและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ