ขี้เลื่อย

ขี้เลื่อย (Sawdust ) เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) ในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet )

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ค่าความร้อน : 2,600 – 3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
2. ขี้เถ้า : ≤ 13% (โดยน้ำหนัก)
3. ความชื้น : 38% ±4% (โดยน้ำหนัก)