บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

จากหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั่งเดิมในกลุ่มบริษัท ”ก๊กฮวด” จนมาเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากภาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ขี้กบ

(Wood shaving)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ไม้สับ

(Wood chip)

ขี้กบ

(Wood shaving)

ABM INVESTOR RELATIONS

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงิน

สอบถามข้อมูลลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด...

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม...

CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยมาปกป้องคุ้มครองศรัทธาทุกท่าน...

Event ABM ร่วมงาน 𝗺𝗮𝗶 𝗙𝗢𝗥𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพฯ

🎉 เริ่มแล้วกับงาน 𝗺𝗮𝗶 𝗙𝗢𝗥𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai ภายใต้แนวคิด "𝗚𝗿𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴...

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด...

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม...

CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยมาปกป้องคุ้มครองศรัทธาทุกท่าน...

Event ABM ร่วมงาน 𝗺𝗮𝗶 𝗙𝗢𝗥𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพฯ

🎉 เริ่มแล้วกับงาน 𝗺𝗮𝗶 𝗙𝗢𝗥𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai ภายใต้แนวคิด "𝗚𝗿𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴...

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน