บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

จากหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั่งเดิมในกลุ่มบริษัท ”ก๊กฮวด” จนมาเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากภาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ขี้กบ

(Wood shaving)

ABM INVESTOR RELATIONS

ราคาหลักทรัพย์

ABM

ราคาล่าสุด (บาท)

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ปรับปรุงล่าสุด :

ราคาหลักทรัพย์

ABM

ราคาล่าสุด (บาท)

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ปรับปรุงล่าสุด :

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงิน

สอบถามข้อมูลลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด...

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม...

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด...

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม...

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน