ไม้สับ (ยูคาลิปตัส)

ไม้สับ ยูคาลิปตัส

ไม้สับ ยูคา หรือ ไม้สับ ยูคาลิปตัส ผลิตจากไม้ท่อนยูคาลิปตัส โดยในอดีตต้นไม้ที่นำมาผลิตกระดาษมักจะถูกตัดมาจากในป่า แต่ในปัจจุบันต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ผลิตกระดาษจะเป็น ต้นกระดาษ (ปรับปรุงพันธุ์มาจากต้นยูคาลิปตัส) ที่เกษตรกรปลูกไว้ตามคันนา ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ผลิตกระดาษจะมีอายุประมาณ 3-5 ปี โดยจะถูกตัดเป็นท่อนหรือมีลักษณะคล้ายซุงแล้วนำมาเข้ากระบวนการปอกเปลือกเสียก่อนเพื่อให้มาซึ่ง ไม้ท่อนไร้เปลือก แล้วจึงค่อยนำเข้าเครื่องสับ สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใช้สำหรับผลิตเยื้อกระดาษ

คุณสมบัติเบื้องต้น

– สูงสุด 5% ของเศษที่เกิน 40 มม. จากความยาว.
– สูงสุด 91% ของเศษต้องอยู่ระหว่าง 4.8 มม. และ 40 มม.
– สูงสุด 55% ของเศษต้องอยู่ระหว่าง 9.5 มม. และ 22.2 มม.
– สูงสุด 3% จะต้องน้อยกว่า 4.8 มม. จากความยาว.
– มีเปลือกและเน่าสูงสุด 1.0%