บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #ABMรักโลกได้กับทุกกิจกรรม #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก...
ABM Interview – maiFOCUS

ABM Interview – maiFOCUS

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass...
CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

🎊 ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง 🎊 🎉 ร่วมกับ คนในชุมชนตะพง จ.ระยอง 🎉 ❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ❤️ #ABM #ABMCSR ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ✅ Website : http://www.asiabiomass.com ✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited ✅...
CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

CSR ABM ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยมาปกป้องคุ้มครองศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญร่วมกัน ขอให้พบแต่สิ่งดีมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการด้วยเทอญ🎊...
ABM Interview – maiFOCUS 2022

ABM Interview – maiFOCUS 2022

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊 💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚 #ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass...