CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา” หนึ่งในวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทางบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริษัทฯ...
CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนปากน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนปากน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยชุมชนปากน้ำได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรม x-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ภายใต้โครงการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้ค้นพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตชุมชนปากน้ำ คือ นายประสาร สังข์ทอง...
CSR ABM ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

CSR ABM ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน หลอดไฟ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในประเพณีวันเข้าพรรษา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร ❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ...
CSR ABM ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ชุมชนท่าจีน จ.สมุทรสาคร

CSR ABM ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ชุมชนท่าจีน จ.สมุทรสาคร

บมจ.เอเชีย ไบโอแมส พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในบริเวณวัดใหญ่จอมปราสาท เนื่องจากวัดนั้นเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน...