Select Page
เชื้อเพลิง ชีวมวล ดีกว่า ฟอสซิล ?

เชื้อเพลิง ชีวมวล ดีกว่า ฟอสซิล ?

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมีส่วนในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ? ในเมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 🤔 💖 เชื้อเพลิงชีวมวล การเผาเชื้อเพลิงชีวมวล จะปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรอยู่แล้ว...
รู้ไหม ทำไมชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน ?

รู้ไหม ทำไมชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน ?

💚 พลังงานหมุนเวียน 💚 แหล่งพลังงานสำคัญที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ ไม่หมดไป โดยมากมักมีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล หรือ ผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 💚 ชีวมวล 💚...
CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

CSR ABM แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

👨‍👧👩‍👦 วันเด็กแห่งชาติ 🎉 คำขวัญประจำปี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้นำของขวัญมาร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566...
ESG ความสำคัญที่ SME ต้องปรับตัว

ESG ความสำคัญที่ SME ต้องปรับตัว

ใส่ใจความยั่งยืน เพื่อชนะใจผู้บริโภค (Sustainability) ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่แสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ของกิจการ เพิ่มโอกาสที่ดี สร้างผลตอบแทนในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่...
CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ชุมชนบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน ส่งเสริมสุขภาพดี มีรายได้เสริมจากพืชกระท่อม ให้ความรู้ในการปลูกกระท่อม และ แนะแนวช่องในการหารายได้เสริมจากการปลูกกระท่อม เพื่อส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถรับประทานได้ และ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ABM...