CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

7 ก.ย., 2022 | กิจกรรม, ช่วยเหลือสังคม

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียนบ้านสันติสุข ขอขอบคุณสำหรับการอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ❤️
#ABM #ABMCSR

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
✅ Website : http://www.asiabiomass.com
✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
✅ Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
📞 Tel : 024150054

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]