Event ABM ร่วมงาน FTI Expo 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

Event ABM ร่วมงาน FTI Expo 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

30 มิ.ย., 2022 | กิจกรรม, แสดงสินค้า

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ABM ในงาน FTI Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “Shaping Future Industries for Stronger Thailand” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

โดย ABM ในฐานะผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน ให้สอดคล้องกับอนาคตประเทศไทยที่มีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมของไทย ให้ก้าว Net Zero ตามข้อตกลงที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลกไว้ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนของประเทศ

เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
การใช้พลังงานชีวมวลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบเราได้ที่บูธ A202 (ด้านหน้าเวที-ซ้ายมือ)

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊

💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚
#ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
✅ Website : http://www.asiabiomass.com
✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
✅ Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
📞 Tel : 024150054

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]