ไม้สับ มาจากไหน ?

29 ก.ย., 2022 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตจากไม้เนื้อแข็ง จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้(ปีกไม้) หรือ จากสวนยางพาราของเกษตรกร (ไม้ฟืน) ภายใต้แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler)

– ใช้ผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง เพื่อลดต้นทุน
– สามารถจัดเก็บกลางแจ้ง (Outdoor) ได้
– เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานอุตสาหกรร

ค่าความร้อน (Net Calorific Value) 2,300 kcal/kg
ขี้เถ้า (Ash) น้อยกว่า 3% โดยน้ำหนัก
ความชื้น (Total Moisture) ; (AR) 45% โดยน้ำหนัก

คุณภาพ และ มาตรฐาน
บริษัทมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขยายมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 14001:2015 พร้อมทั้งกระบวนการควบคุมแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากไม้และป่าไม้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ กำจัดสิ่งเจือปน แปรรูป และ การเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ ตลอดซัพพลายเชน จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค มาตรฐานเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊