รู้ไหม ทำไมชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน ?

27 ม.ค., 2023 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

💚 พลังงานหมุนเวียน 💚
แหล่งพลังงานสำคัญที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ ไม่หมดไป โดยมากมักมีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล หรือ ผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

💚 ชีวมวล 💚
หาได้ในธรรมชาติ เกิดขึ้นและทดแทนขึ้นวนเป็นวัฏจักร เช่น แกลบ กะลาปาล์ม เศษไม้ วู้ดเพลเลท ฟางข้าว ชานอ้อย อื่นๆ นำไปใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการเฉพาะ เช่น การเผาไหม้(บอยเลอร์) กระบวนการเคมีความร้อน กระบวนการหมัก เพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อน หรือ พลังงานไฟฟ้า นำไปใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ

♻ ประโยชน์ของ พลังงานหมุนเวียน
– พลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้อย่างไม่จำกัด ไม่เหมือนพลังงานฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป
– เหมาะสำหรับประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากหาวัตถุดิบได้ง่าย และสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย
– เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการจัดการของเหลือจากภาคการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
– ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊