ชีวมวล หรือ มวลชีวภาพ (Biomass)

4 ก.ค., 2022 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

สารอินทรีย์ทุกรูปแบบที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานได้ โดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้ว โดยมากมาจาก กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือ กากจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น กะลาปาล์ม เศษไม้อัดแท่ง ไม้สับ ขี้กบ ขี้เลื่อย และ อื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ

Cr. : reca.or.th/biomass

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊