กำจัดขี้เถ้าอย่างไร ให้ปลอดภัย ?

19 ก.ย., 2022 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

ในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เราทราบกันดีว่า หากโรงงานใดใช้เชื้อเพลิงจาก ถ่านหิน (Coal) หรือ ชีวมวล (Biomass) ทั้งกะลาปาล์ม แกลบ ไม้สับ ชานอ้อย ฟางข้าว เป็นต้น จะมีกากอุตสาหกรรมที่เรียกว่า “ขี้เถ้า” ออกมาจากหม้อไอน้ำแน่นอน โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น เถ้าหนัก (Bottom ash) และ เถ้าลอย (Fly ash) ซึ่งขี้เถ้าที่ออกมานั้น จำเป็นต้องนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

กำจัดขี้เถ้า อย่างไร ?
– ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Secure landfill) รหัส 071
– ฝังกลบเมื่อทำการปรับสภาพ หรือ ทำให้เป็นก้อนแข็ง (Secure landfill os stabilized and/or solidified waste) รหัส 073
– เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ รหัส 044
– นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำอิฐบล็อคประสาน รหัส 049
– หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัส 083

จะเห็นได้ว่าขี้เถ้าที่เกิดจากหม้อไอน้ำทั้งจากเชื้อเพลิงถ่านหิน หรือชีวมวลนั้นสามารถนำไปกำจัดได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับราคา วิธีการกำจัด และการ Service ด้านอื่นๆ

เครดิต : en-technology.com/ashes

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊