Information

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท “ ก๊กฮวด ” เริ่มธุรกิจครั้งแรกเมื่อ 60 ปีที่แล้ว จากร้านก๊กฮวด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตผงธูป และ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิง
ชีวมวล จาก เศษไม้,ไม้ฟืน , แกลบ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 5 บริษัท พนักงานกว่า 200 คน ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจดั่งเดิมของกลุ่มบริษัท”ก๊กฮวด”เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตธูปและยาจุดกันยุง ที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศโดยครอบคลุมการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ แต่ด้วยการเล็งเห็นการเติบโตทางด้านพลังงานทดแทนจึงได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ผงธูปไทย จำกัด มาเป็น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับประเภทธุรกิจมากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Asia Biomass Public Company Limited) ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวมวลที่ได้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) หลากหลายประเภทเพื่อให้สามารถทดแทนการนำเข้า หรือใช้น้ำมันที่ลดลงของประเทศไทย และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นสามารถประะหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงาน ซึ่งเชื้อเพลิงนี้สามารถให้พลังงานความร้อนได้ดี และเหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler ที่ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปๆ ไปได้ อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดหาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิ เช่น กะลาปาล์ม, ไม้ชิป, ขี้กบ ขี้เลื้อย, ไม้ท่อน, ปีกไม้, ไม้ยางพารา แกลบ เป็นต้น

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

กะลาปาล์ม

ขี้เลื่อย

ไม้สับ

ไม้ยางพาลา

ขี้กบ

ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน แหล่งพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นและกำลังจะขาดแคลน จากความต้องการที่จะใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่มีจำกัดในปัจจุบันได้ลดลงและจะหมดไปในอนาคต ซึ่งจะขาดแคลนและมีราคาแพง น้ำมัน"น้ำมันเป็นพลังงานที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้และความต้องการใช้นำ้มันของโลกก็เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันปัจจุบันน้ำมันดิบในโลกนั้นเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้หลายๆประเทศเริ่มหันมาสนใจใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการนำถ่านหินบิทูมินัส หรือ ชีวมวล ซึ่งได้มาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมันพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวมวลในที่นี้หมายถึงพืชที่เป็นไม้ ซากพืช หญ้า มูลสัตว์ต่างๆ ที่เป็นของแข็ง ที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงเผาไฟเอาความร้อนมาใช้ในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในยานพาหนะ เช่น ใช้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้แก่ หม้อไอน้ำของรถไฟ ที่เราเคยใช้กันมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เราเคยใช้ฟืนในการหุงต้มภายในครัวเรือน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นถ่านไม้และแก๊ส เราเคยใช้ฟืนหรือแกลบในการเผาอิฐหรือชิ้นงานเซรามิคก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันก๊าดหรือแก๊สแอลพีจี

แนะนำ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Thai version)


 

ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ประเภทธุรกิจ

:

เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107560000061

โทรศัพท์

:

0 2415 0054   ติดต่อเลขานุการบริษัท ต่อ 2619

โทรสาร

:

0 2415 1102

เว็บไซต์

:

www.asiabiomass.com