ESG ความสำคัญที่ SME ต้องปรับตัว

22 ธ.ค., 2022 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

ใส่ใจความยั่งยืน เพื่อชนะใจผู้บริโภค (Sustainability) ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่แสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ของกิจการ

เพิ่มโอกาสที่ดี สร้างผลตอบแทนในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้า การให้บริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

แนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจ SME สู่แนวคิด ESG
✅ ทำความเข้าใจ
เริ่มต้นด้วยการศึกษาบริบทโดยรวม ของ ความยั่งยืน (Sustainability) แล้วเริ่มต้นทำความเข้าใจแนวคิด ESG

✅ ย้อนมองกลับ
ตั้งคำถามกับธุรกิจของตนเอง สินค้า หรือ บริการ ที่เรามีต่อผู้บริโภค ได้คำนึงถึงสังคม และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

✅ ปรับโมเดล
ปรับโมเดลธุรกิจ หรือ เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ ที่มีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการสร้าง ความยั่งยืน ก่อนตัดสินใจลงทุน

✅ ควรวิเคราะห์หากต้องการลงทุน
SROI (Social Return on Investment) หรือ SIA (Social Impact Assessment) หนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวัดผลของโครงการต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง

📌 เครดิต : bangkokbanksme.com

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊