บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

จากหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั่งเดิมในกลุ่มบริษัท ”ก๊กฮวด” จนมาเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ขี้กบ

(Wood shaving)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ ABM เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเหลือใช้จากาคการเกษตรให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงจากพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน

ไม้สับ

(Wood chip)

ขี้กบ

(Wood shaving)

ABM INVESTOR RELATIONS

ราคาหลักทรัพย์

ABM

ราคาล่าสุด (บาท)

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ปรับปรุงล่าสุด :

ราคาหลักทรัพย์

ABM

ราคาล่าสุด (บาท)

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ปรับปรุงล่าสุด :

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงิน

สอบถามข้อมูลลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน

บอกเล่าเรื่องราวพลังงาน

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.