CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนปากน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี

CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนปากน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี

11 ก.ค., 2022 | กิจกรรม, ช่วยเหลือสังคม

ด้วยชุมชนปากน้ำได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรม x-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ภายใต้โครงการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้ค้นพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตชุมชนปากน้ำ คือ นายประสาร สังข์ทอง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชายสูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งที่อยู่อาศัยสร้างเป็นลักษณะกระท่อมไม้ สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีห้องน้ำ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพไม่เพียงพอ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้แก่ นายประสาร สังข์ทอง เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำ

❤️ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ❤️
#ABM #ABMCSR

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
✅ Website : http://www.asiabiomass.com
✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
✅ Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
📞 Tel : 024150054

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]