Awards ABM CSR-DIW Continuous Award 2022

Awards ABM CSR-DIW Continuous Award 2022

🎉 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 🎉ABM คว้าโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม...