Awards ABM CSR-DIW Continuous Award 2022

28 ส.ค., 2022 | กิจกรรม, รางวัล

🎉 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 🎉ABM คว้าโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง “คุณธิญาดา เมฆพงษ์สาทร” รุกเดินหน้าธุรกิจ “กะลาปาล์ม-ไม้สับ-ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)” ให้ยอดขายเติบโตขึ้น 30% หรือมีรายได้ทั้งปี 65 จำนวน 2,500 ล้านบาท พร้อมวางเป้าปี 68 ปั้นยอดขายทะลุ 6,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46% นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2565 โดยมี นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับปีนี้ บริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตอกย้ำถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

“ABM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากได้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือจากอุตสาหกรรมและชุมชน หรือ ผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้สับ เศษไม้ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) เป็นต้น ซึ่งกว่า 70 ปีของการดำเนินกิจการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสู่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” นางสาวธิญาดา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ผ่านมา ABM มีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 8.36 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 166% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการขายในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ทั้ง กะลาปาล์ม ไม้สับ และชีวมวลอัดแท่ง โดยตั้งเป้ารายได้ทั้งปี อยู่ที่ จำนวน 2,500 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานชีวมวลอัดแท่ง และการเข้าทำสัญญาจ้างสับไม้ฯ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเข้ามารวม จำนวน 380 ล้านบาท ในช่วงปี 2565 – 2567 เพื่อรองรับกระแสการเติบโตในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงจากประมาณ 2.3 เท่าเหลือเพียง 1.15 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายการเติบโตรวดเร็วและมั่นคงโดยมีเป้าหมายรายได้ปี 2568 อยู่ที่ จำนวน 6,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 46% ตามอัตราการเติบโตประจำปี หรือ CAGR

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊

💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚
#ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
✅ Website : http://www.asiabiomass.com
✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
✅ Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
📞 Tel : 024150054

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]