คลังวิดีโอ

ABM Interview – maiFOCUS

23 พ.ย., 2022 | คลังวิดีโอ, สัมภาษณ์

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊

💚 ” เติมพลัง สร้างสรรค์โลกสีเขียว ” 💚
#ABM #ABMGreenerFuture #พลังงานชีวมวล #ชีวมวล #มวลชีวภาพ #พลังงานสีเขียว #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #พลังงานทางเลือก #boiler #biomass

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
✅ Website : http://www.asiabiomass.com
✅ Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
✅ Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
📞 Tel : 024150054