เชื้อเพลิง ชีวมวล ดีกว่า ฟอสซิล ?

10 มี.ค., 2023 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมีส่วนในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ? ในเมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 🤔

💖 เชื้อเพลิงชีวมวล
การเผาเชื้อเพลิงชีวมวล จะปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรอยู่แล้ว (Biogenic CO2) และจะเกิดการหมุนเวียนคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ ผ่านกระบวนการดูดซับและสังเคราะห์แสงของพืช วนเป็นวัฎจักร

💔 เชื้อเพลิงฟอสซิล
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล จะปล่อยคาร์บอนที่เคยถูกกักเก็บไว้ใต้พื้นโลกนับล้านๆ ปี ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลต่อระบบนิเวศของโลก แล้วใช้เวลานับอีกล้านๆ ปี กว่าที่คาร์บอนจากฟอสซิล จะถูกดึงกลับไปเก็บไว้ใต้พื้นโลกอีกครั้ง

💚 เชื้อเพลิงชีวมวล สามารถช่วยโลกได้
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน จะทำให้ปริมาณคาร์บอนโดยรวมในชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ และ สูญพันธุ์ในท้ายที่สุด แต่เราทุกคนก็ไม่สามารถหยุดการใช้พลังงานได้ ดังนั้นทางเลือกที่พอจะทำได้ คือหยุดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แล้วหันมาใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งพลังงานจากชีวมวลก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

Cr : IEA Bioenergy

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊