Test_form_job001a

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

 

Export Sales Manager

 

QC Manager

 

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

 

FSC/PEFC CoC Officer 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526

:Recruitment@asiabiomass.com

​สายอาชีพและความก้าวหน้า
​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Slider

[caldera_form id="CF5c5bf91d8cb82"]