Test_form_job001a

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

 

Export Sales Manager

 

QC Manager

 

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

 

FSC/PEFC CoC Officer 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526

:Recruitment@asiabiomass.com

​สายอาชีพและความก้าวหน้า
​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Slider

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดประวัติส่วนตัว

Please upload your CV in PDF format.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดครอบครัว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษาปัจุบัน

ประวัติการศึกษาระดับอื่นๆ

ความสามารถทางภาษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์การทำงาน

3 บริษัทล่าสุด

ประสบการณ์การทำงานlที่ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์การทำงานlที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์การทำงานlที่ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------