products

ALL PRODUCTS
Slider

กะลาปาล์ม

เราคัดสรรรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งผลิต ในประเทศ และ ต่างประเทศ กะลาปาล์ม ของไทย เกรดพรีเมี่ยม จัดส่งรวดเร็วด้วย 25-30 ตันต่อพ่วงภายในประทศ สำหรับเผาทำเชื้อเพลิงบอยเลอร์ ฯลฯ ส่งตรงถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์สดใหม่คัดคุณภาพ น้ำหนักแน่นอน

Slider

ขี้กบ

ขี้กบ-ขี้เลื่อยแห้งและจัดส่งทั่วประเทศ โดยมีการผูกขาดกับแหล่งผลิตโดยตรง ซึ่ง
วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ จะอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางและปริมณฑลซึ่งจัดส่ง
โดยรถบรรทุกแกลบโดยเฉพาะ

Slider