new_th004

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider

ปี 2561

นายปองธรรม แดนวังเดิม (คนที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ให้ข้อมูลบริษัทฯ แก่ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ และเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า สาขาบางน้ำจืด ณ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)