new_activity_new

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วม “ทำบุญ” ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน หลอดไฟเพื่อความเป็นสิริมงคล ในประเพณีวันเข้าพรรษา

 

 


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

บมจ.เอเชีย ไบโอแมส พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณวัดใหญ่จอมปราสาท เนื่องจากวัดนั้นเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

 

 


วันที่ 27 มิถุนายน 2562
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด รับเกียรติบัตรระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1

 


วันที่ 24 มกราคม 2562

หัวข้อ การอบรม นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62

7 ก.ย. 2561 กิจกรรมปลุกป่าชายเลน ณ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council : FSC

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ : ระดับทอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รับรางวัล CSA-DIW Beginner AWARD 2017 บมจ.เอเชียไบโอแมส (คลังสินค้าบางน้ำจืด)

ABM ให้การต้อนรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ABM ฮอต นักลงทุนจอง IPO ล้น พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมเทรด 27 ก.พ.นี้