new_activity_new

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider


วันที่ 27 มิถุนายน 2562
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด รับเกียรติบัตรระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1

 

7 ก.ย. 2561 กิจกรรมปลุกป่าชายเลน ณ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


วันที่ 24 มกราคม 2562

หัวข้อ การอบรม นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ : ระดับทอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council : FSC

ABM ออกบูธ mai FORUM 2018 (01/07/2661)

การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561...

รับรางวัล CSA-DIW Beginner AWARD 2017 บมจ.เอเชียไบโอแมส (คลังสินค้าบางน้ำจืด)

ABM ให้การต้อนรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ABM ฮอต นักลงทุนจอง IPO ล้น พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมเทรด 27 ก.พ.นี้