new_activity_new

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
โครงการ Energy Transformation ลงนาม MOU ABM X AT Energy Solution ขยายธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลเติบโต 1 ล้านตันรับโรงงานต้องการพลังงานสะอาด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
CSR ABM AGE และ ประชาชน รวมใจ ร่วมบุญ สร้างกุศล มหาบุญครั้งใหญ่ประจำปี กฐินสามัคคี ณ วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565
Event ABM ร่วมงาน 𝗺𝗮𝗶 𝗙𝗢𝗥𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7

วันที่ 15 กันยายน 2565
CSR ABM ดูดน้ำท่วมขัง และ ขุดคูน้ำ ชุมชนตะพง จ.ระยอง

วันที่ 7 กันยายน 2565
CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2565
Award ABM คว้าโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
CSR ABM ถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
Event ABM ร่วมงาน FTI Expo 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วม “ทำบุญ” ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน หลอดไฟเพื่อความเป็นสิริมงคล ในประเพณีวันเข้าพรรษา

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 กันยายน 2562
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) โดยนายปองธรรม แดนวังเดิม (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 27 มิถุนายน 2562
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด รับเกียรติบัตรระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1

 


วันที่ 24 มกราคม 2562

หัวข้อ การอบรม นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62

7 ก.ย. 2561 กิจกรรมปลุกป่าชายเลน ณ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council : FSC

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ : ระดับทอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รับรางวัล CSA-DIW Beginner AWARD 2017 บมจ.เอเชียไบโอแมส (คลังสินค้าบางน้ำจืด)

ABM ให้การต้อนรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ABM ฮอต นักลงทุนจอง IPO ล้น พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมเทรด 27 ก.พ.นี้