job_all_abm5

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

Export Sales Manager

QC Manager

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

FSC/PEFC CoC Officer 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526

:Recruitment@asiabiomass.com

 

​สายอาชีพและความก้าวหน้า
​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Slider

5.) เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น

 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

 4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

 5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 6. มีประสบการณ์โปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 1. บันทึกตั้งหนี้ และใบสำคัญจ่าย

 2. จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.353

 3. ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

 4. รับผิดชอบงานบัญชีลูกหนี้ ของกลุ่ม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

 5. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์