Information

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

ข้อมูลด้านการเงิน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท “ ก๊กฮวด ” เริ่มธุรกิจครั้งแรกเมื่อ 60 ปีที่แล้ว จากร้านก๊กฮวด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตผงธูป  และ   จัดจำหน่ายชื้อเพลิงชีวมวล จาก เศษไม้,ไม้ฟืน , แกลบ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 5 บริษัท พนักงานกว่า 200 คน ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อุตสาหกรรม

ผงธูปไทย จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจดั่งเดิมของกลุ่มบริษัท”ก๊กฮวด” เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตธูป และ ยาจุดกันยุง ที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยครอบคลุมการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วประเทศ แต่ด้วยการเล็งเห็นการเติบโตทางด้านพลังงานทดแทนจึงได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ผงธูปไทย จำกัด มาเป็น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับประเภทธุรกิจมากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Asia Biomass Public Company Limited) ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวมวลที่ได้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) หลากหลายประเภทเพื่อให้สามารถทดแทนการนำเข้า หรือใช้น้ำมันที่ลดลงของ

ประเทศไทย และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นสามารถประะหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงาน ซึ่งเชื้อเพลิงนี้สามารถให้พลังงานความร้อนได้ดี และเหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler ที่ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปๆ ไปได้ อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้

จัดหาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิ เช่น กะลาปาล์ม, ไม้ชิป, ขี้กบ ขี้เลื้อย, ไม้ท่อน, ปีกไม้, ไม้ยางพารา แกลบ เป็นต้น

ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน แหล่งพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นและกำลังจะขาดแคลน จากความต้องการที่จะใช้พลังงาน

ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่มีจำกัดในปัจจุบันได้ลดลงและจะหมดไปในอนาคต ซึ่งจะขาดแคลนและมีราคาแพง น้ำมัน"น้ำมันเป็นพลังงานที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้และความต้องการใช้นำ้มันของโลกก็เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันปัจจุบันน้ำมันดิบในโลกนั้นเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้หลายๆ

ประเทศเริ่มหันมาสนใจใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการนำถ่านหินบิทูมินัส หรือ ชีวมวล ซึ่งได้มาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมัน

พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวมวลในที่นี้หมายถึงพืชที่เป็นไม้ ซากพืช หญ้า มูลสัตว์ต่างๆ ที่เป็นของแข็ง ที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงเผาไฟเอาความร้อนมาใช้ในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในยานพาหนะ เช่น ใช้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้แก่ หม้อไอน้ำของรถไฟ ที่เราเคยใช้กันมาก่อนที่จะเปลี่ยนมา

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เราเคยใช้ฟืนในการหุงต้มภายในครัวเรือน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นถ่านไม้และแก๊ส เราเคยใช้ฟืนหรือแกลบในการเผาอิฐหรือชิ้นงานเซรามิคก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันก๊าดหรือแก๊สแอลพีจี

แนะนำ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Thai version)


 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท


 

ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ประเภทธุรกิจ

:

เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105527030001

โทรศัพท์

:

0 2415 0054   ติดต่อเลขานุการบริษัท ต่อ 2619

โทรสาร

:

0 2415 1102

เว็บไซต์

:

www.asiabiomass.com