CSR ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

💚 ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน 💚
สืบสานประเพณีลอยกระทง ชุมชนตะพง จ.ระยอง

🎊 ABM สืบสานประเพณีลอยกระทง 🎊
🎉 ร่วมกับ คนในชุมชนตะพง จ.ระยอง 🎉
 
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”
#ABM #ABMCSR
 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
Youtube : Asia Biomass Public Company Limited