CSR ABM ถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท (จ.สมุทรสาคร)

💚 ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน 💚
ถวายเทียนพรรษา วัดใหญ่จอมปราสาท (จ.สมุทรสาคร)

เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา”

หนึ่งในวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทางบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และ ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟ ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 
กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามศาสนา "วันเข้าพรรษา” ให้ดำรงสืบไป
 
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”
#ABM #ABMCSR
 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
Youtube : Asia Biomass Public Company Limited
Tel : 024150054