contact_me_new

แผนที่ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Slider

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
Asia biomass Co., Ltd.

273/1 ถ.พระราม2 แสมดำ, เขตแสมดำ, แขวงบางขุนเทียน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

0-2415-0054

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สาขาบางน้ำจึด
Asia biomass Co., Ltd.

9 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง

Asia biomass Co., Ltd.

ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
Asia biomass Co., Ltd.

ตำบล บางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube