กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมและข่าวสาร

Slider

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62

 

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เล่นเกม แจกเครื่องเขียน และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับ

1.รร.บ้านบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร

2.รร.บ้านสันติสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

5.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร