holiday2019

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2562 ของทางบริษัทฯโดยมีรายละเอียดดังนี้


 

1

วันอังคารที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันอังคารที่

19

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันจันทร์ที่

8

เมษายน

ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันจันทร์ที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันอังคารที่

16

เมษายน

ชดเชยวันสงกรานต์

6

วันพุธที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

7

วันจันทร์ที่

6

พฤษภาคม

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8

วันจันทร์ที่

20

พฤษภาคม

ชดเชยวันวิสาขบูชา

9

วันอังคารที่

16

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

10

วันจันทร์ที่

29

กรกฎาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

11

วันจันทร์ที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

12

วันจันทร์ที่

14

ตุลาคม

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13

วันพุธที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

14

วันพฤหัสบดีที่

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15

วันอังคารที่

10

ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

16

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี


 

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2562 ของทางบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1

วันอังคารที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันอังคารที่

19

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันเสาร์ที่

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันเสาร์ที่

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันจันทร์ที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

6

วันพุธที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

7

วันจันทร์ที่

6

พฤษภาคม

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8

วันเสาร์ที่

18

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

9

วันอังคารที่

16

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

10

วันจันทร์ที่

29

กรกฎาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

11

วันจันทร์ที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

12

วันเสาร์ที่

28

กันยายน

วันสารทไทย

13

วันจันทร์ที่

14

ตุลาคม

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

14

วันพุธที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

15

วันพฤหัสบดีที่

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

16

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี


 

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประจำสาขา บางน้ำจืด/บางปะกง ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2562 ของทางบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1

วันอังคารที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันอังคารที่

19

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันเสาร์ที่

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันเสาร์ที่

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันจันทร์ที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

6

วันพุธที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

7

วันจันทร์ที่

6

พฤษภาคม

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8

วันเสาร์ที่

18

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

9

วันอังคารที่

16

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

10

วันจันทร์ที่

29

กรกฎาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

11

วันจันทร์ที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

12

วันจันทร์ที่

14

ตุลาคม

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13

วันพุธที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

14

วันพฤหัสบดีที่

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15

วันอังคารที่

10

ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

16

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี