พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีสจำกัด (มหาชน)

คุณณัชปภา ควรสถาพร (คนที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการนางสาวธิญาดา ควรสถาพร (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)“ABM”เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีสจำกัด (มหาชน) “FANCY” เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) โดยผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ และเศษไม้ต่างๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยมีนายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และนายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ (คนที่ 2 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีสจำกัด(มหาชน) “FANCY” เข้าร่วมลงนาม ณ อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)