ฺBoard_Directors

หลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประสบการณ์การสรรหา และ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลมานานกว่า 60 ปี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Slider

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

นางณัชปภา ควรสถาพร

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

นายพนม ควรสถาพร

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์